معاون سابق وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با مهر: 

دیدگاه رهبر ایران درباره تعداد سانتریفیوژها در جلسات مذاکره هم مطرح بوده است/1+5 حق غنی سازی ایران را به رسمیت می شناسد