ارتش عراق برای ورود به تکریت و پاکسازی آن از تروریستها آماده می شود

کد N383554