معاون نخست وزیر کویت در دیدار با امیرعبدالهیان: 

کویت معتقد به مبارزه با تروريسم است

سیاست خارجی

معاون نخست وزير كويت در خصوص حفظ يكپارچگي و تماميت ارضي عراق، تجزيه اين كشور را خطرناك دانسته و گفت ما معتقد به مبارزه با تروريسم هستيم و سياست كويت تمركز بر قانون اساسي اين كشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شيخ صباح الخالد وزير خارجه و معاون نخست وزير كويت ملاقات و در خصوص مسايل دوجانبه و منطقه اي از جمله بحران جاري در عراق گفتگو و تبادل نظر كرد.

معاون وزير خارجه كشورمان تحركات تروريستي اخير در عراق را براي منطقه و جهان خطرناك توصيف  و بر ضرورت همكاري جامعه بين المللي براي مقابله با پديده شوم تروريسم تاكيد کرد و گفت: حفظ تماميت ارضي و يكپارچگي عراق و وحدت سياسي با تكيه بر قانون اساسي اين كشور از اصول سياست هاي جمهوري اسلامي ايران در عراق به شمار مي رود. 

اميرعبداللهيان افزود: در عراق يك دولت قانوني مبتني بر انتخابات وجود دارد و نبايد با عنصر خشونت و افراط گرائي عليه آن كودتا كرد.

وی تصریح کرد: همه كشورها بايد براي مقابله با تروريسم قدام كنند. نحوه حملات تروريستي اخير به عراق را نشان دهنده وجود عناصر خارجي در وراي اين حملات دانسته و از تبديل اين موضوع به يك رويه جديد در صورت سكوت كشورها، هشدار  داد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه بیان کرد: براي ما آرامش عراق و همه كشورهاي منطقه از جمله كويت، عربستان سعودي و ... مهم تر است.

شيخ صباح الخالد وزير خارجه كويت، ضمن تاكيد بر حفظ وحدت عراق و ادامه روند سياسي موجود در  اين كشور، تخلف از آن را تجاوز از قانون اساسي عراق توصيف كرد.

 وي در خصوص حفظ يكپارچگي و تماميت ارضي عراق، تجزيه اين كشور را خطرناك دانسته و گفت ما معتقد به مبارزه با تروريسم هستيم و سياست كويت تمركز بر قانون اساسي اين كشور است.

وزير خارجه كويت با تاكيد بر ضروت تسريع در انتخاب رئيس مجلس، رئيس جمهوري و نخست وزير عراق، گفت تاخير در برگزاري جلسه پارلمان، به اوضاع كمك نمي كند.

 شيخ صباح الخالد انجام رايزني و تبادل نظر بين ايران و كويت در خصوص مسايل منطقه از جمله عراق را بسيار با اهميت توصيف كرد.