پس از اختلافات و رایزنیهای فراوان؛

مذاکره کننده ارشد مخالفان سوری جانشین احمد الجربا شد

آفریقا و خاورمیانه

ائتلاف مخالفان سوری از انتخاب "هادی البحره" به عنوان رئیس جدید ائتلاف مخالفان سوری و جانشین "احمد الجربا" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ائتلاف مخالفان سوری از انتخاب "هادی البحره" به عنوان رئیس جدید ائتلاف مخالفان سوری و جانشین "احمد الجربا" خبر داد.

هادی البحره مذاکره کننده ارشد مخالفان سوری در گفتگوهای صلح در ژنو بود که پس از نشست سه روزه مخالفان در استانبول جانشین احمد الجربا شد.

البحره تحصیلات عالی خود را در آمریکا گذرانده است.

ائتلاف مخالفان سوری اختلافات بسیار شدیدی درباره انتخاب جانشین الجربا داشتند و در نهایت روی هادی البحره به توافق رسیدند.