قلیچداراوغلو: انتخابات ریاست جمهوری ترکیه عادلانه برگزار نمی شود

ریاست جمهوری

آنکارا- ایرنا- ˈکمال قلیچداراوغلوˈ رهبر حزب مخالف جمهوری خواه خلق ترکیه گفت: ˈرجب طیب اردوغانˈ با استفاده از همه امکانات دولتی در شرایط ناعادلانه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈرادیکالˈ، رهبر بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه، نخست وزیر این کشور را به دلیل رقابت غیرمنصفانه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، مورد انتقاد قرار داد.

قلیچداراوغلو گفت: همه امکانات دولتی، هم چنین شبکه های تبلیغاتی تلویزیون های دولتی در اختیار اردوغان است و وی بدون این که به شائبه های فساد مالی در دستگاه های دولتی و نزدیکانش پاسخگو باشد، وارد رقابت برای کسب مقام ریاست جمهوری شده است.

وی خطاب به اردوغان افزود: اگر به خود اعتماد داری با کناره گیری از سمت نخست وزیری با دیگر نامزدها رقابت کن.

قلیچداراوغلو اضافه کرد: نهاد ریاست جمهوری نباید به هیچ یک از رهبران احزاب سیاسی تعلق داشته باشد، رییس جمهور باید به لحاظ جناحی بی طرف باشد و با تمام گروه های جامعه یکسان برخورد کند.

وی با اشاره به این که یک دولتمرد باید به منافع ملی بیاندیشد، مدعی شد که اردوغان چنین نیست و همواره به منافع شخصی خود فکر می کند.

با معرفی اردوغان به عنوان نامزد حزب حاکم ترکیه برای ریاست جمهوری ترکیه، سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است مرداد ماه آینده با یکدیگر رقابت کنند، مشخص شدند.

بنا بر این گزارش، احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی، دو حزب اصلی مخالف دولت ترکیه پیشتر ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ دبیرکل سابق سازمان همکاری اسلامی را به عنوان نامزد مشترک خود در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه معرفی کرده اند.

ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه که حزب اصلی حامی کردها در این کشور است نیز نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده است.

خاورم ** 2010*7074**1275
کد N383208