راشاتودی خبر داد:

اصابت گلوله خمپاره به منطقه مرزی روسیه

آمریکا اروپا

یک رسانه روسی لحظاتی قبل از شلیک گلوله خمپاره از خاک اوکراین به سمت روسیه و اصابت آن در یک مزرعه که در خط مرزی دو کشور قرار دارد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راشا تودی توضیح دیگری در مورد این حادثه نداده است. 

این خبر در حالی منتشر می شود که تحرکات ارتش و جدائی طلبان اوکراین در شرق این کشور ادامه دارد و بر اساس اخبار روز گذشته جدائی طلبان اقدام به سنگربندی در خیابان های دونتسک برای مقابله با ارتش اوکراین کرده اند. 

دولت اوکراین و حامیان غربی آن روسیه را متهم به کمک به جدایی طلبان و ارائه کمک مالی و تسلیحاتی به آنها می کنند.