قاضی پور در اخطار قانون اساسی:

با حذف عبارت "تشکل‌های صنفی" وزارت کشور خانه‌های کارگر را تعطیل می‌کند

مجلس

براساس اصل 26 قانون اساسی نحوه فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی آزاد بوده و هیچ فردی نمی تواند افراد را از عضویت در یك حزب منع و یا به عضویت در حزبی مجبورکند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فعالیت احزاب،‌ جمعیت ها،‌ انجمن های سیاسی و صنفی براساس قانون آزاد است، تأکید کرد: هیچکس نمی‌تواند فردی را از عضویت در حزبی منع یا به عضویت در حزب دیگر مجبور کند.


به گزارش خبرنگار ایلنا، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پیرامون بررسی جزئیات طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی گفت: براساس اصل 26 قانون اساسی نحوه فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی آزاد بوده و هیچ فردی نمی تواند افراد را از عضویت در یك حزب منع و یا به عضویت در حزبی مجبورکند.


وی پیشنهاد حذف عبارت " تشکل های صنفی" از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نادرست خواند.


قاضی پور افزود: با حذف این عبارت فعالیت گروه‌هایی مانند خانه کارگر حذف می شود و این بهانه‌ای برای وزارت کشور برای تعطیلی خانه های کارگر می‌شود و در صورت حذف عبارت "تشکل های صنفی"عبارت "به غیر از خانه های کارگر" باید حتما قید شود.

 

کد N382846