اشرف بروجردی:

ساماندهی تشکیلاتی جوانان اصلاح طلب بر تحقق اهداف جوانان تاثیر مثبت دارد

احزاب و تشکلها

عضو مجمع زنان اصلاح طلب گفت: اعضای جوانان احزاب اصلاح طلب با منسجم شدن خود اهداف این شورا را دنبال می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف بروجردی عضو مجمع زنان اصلح طلب با حضور در مراسم ضیافت افطار شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب که شب گذشته با حضور برخی شخصیت های اصلاح طلب از جمله کواکبیان رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و سید هادی خامنه ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام برگزار شد با اشاره به فعالیت های شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب اظهار داشت: ساختن فرهنگ جامعه و زمینه ساز آینده بهتر برای نسل آینده یکی از مهمترین وظایف ما به شمار می رود.

وی با اشاره به فعالیت های شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب افزود: در کنار هم بودن و سازماندهی کردن امور و کارها می تواند راه رسیدن به تحقق برنامه های این شورا را سرعت ببخشد.

عضو مجمع زنان اصلاح طلب با بیان این که در طول 8 سال گذشته فضای ناامیدی و یاس در میان جوانان به وجود آمده بود، تصریح کرد: در طول چند سال اخیر نیز جوانان به شدت احساس غیرموثر بودن در سرنوشت آینده کشور و جامعه خود داشتند که همین مهم نیز ضربه بزرگی را به این نسل وارد کرد و همچنین این موضوع می توانست زمینه ساز فروپاشی یک جامعه را فراهم کند.

بروجردی اضافه کرد: هم اکنون نیز اعضای جوان شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب با منسجم شدن خود محقق کردن اهداف این شورا را به خوبی دنبال خواهند کرد و همچنین مسیر تحقق آنها در قالب یک راهبرد معین مشخص شده است.

وی بیان کرد: سازماندهی تشکیلات در چارچوب مشخص و معین می تواند برای رسیدن به اهداف جوانان تاثیرات مثبت و بسزایی داشته باشد زیرا این جوانان هستند که آینده جامعه و کشور را می سازند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران خاطرنشان کرد: امروز با هم بودن و در کنار هم بودن با هر قومیت می تواند کارساز باشد و این یک فرصت به شمار می رود که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد.