حامد كرزی:

برنده انتخابات افغانستان پس از اعلام نتایج نهایی مشخص می‌شود

سیاسی

مشارکت گسترده مردم در هردو دور انتخابات، بار دیگر تعهد افغان‌ها را نسبت به تقویت دموکراسی و تثبیت حاکمیت ملی به نمایش گذاشت.

«حامد کرزی» رئیس‌جمهوری افغانستان اعلام نتایج ابتدائی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را گام دیگری در راه تکمیل روند انتخاباتی این کشور دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از آواپرس، در بیانیه کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان به نقل از کرزی آمده است که مشارکت گسترده مردم در هر دو دور انتخابات، بار دیگر تعهد افغان‌ها را نسبت به تقویت دموکراسی و تثبیت حاکمیت ملی به نمایش گذاشت.

کرزی گفت که برنده انتخابات زمانی مشخص خواهد شد که نتایج نهایی بعد از رسیدگی به شکایات و جدا کردن آرای درست از نادرست اعلام شود.

به گفته وی، کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی وظیفه دارند تا با شفافیت تمام و با درک مسئولیت تاریخی خود، بررسی آرا را انجام دهند.

رئیس‌جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرد که کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز با کمیسیون‌های انتخاباتی در این امر مهم همکاری كرده و این روند را به نتیجه برسانند.

کد N382643