شلیک 117 موشک از سوی مقاومت/اشغالگران 234 بار حمله کردند

آفریقا و خاورمیانه

یک منبع خبری صهیونیستی از شلیک 117 موشک از سوی گروههای مبارز فلسطینی به مناطق صهیونیست نشین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدیعوت آحارونوت گزارش داد 117 موشک به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) شلیک شده است و ارتش اسرائیل هم 234 مورد عملیات علیه مناطق فلسطینی انجام داده است.