صالحی اعلام کرد: 

190 هزار سو نیاز رآکتو تحقیقاتی تهران ، بوشهر و آب سنگین اراک است 

سیاست خارجی

رئیس سازمان انرژی اتمی در تشریح معنای نیاز کشور به ۱۹۰ هزار سو گفت: این مسئله به معنای ضرورت توانایی کشور برای تأمین سوخت سالانه سه رآکتور بوشهر، تحقیقاتی تهران و آب سنگین اراک است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: بر اساس مطالعات کارشناسی و تخصصی،190 هزار سو، نیازی واقعی و کف نیاز سالیانه ما در چشم‌اندازی 8 ساله است.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: سو واحد اندازه گیری است مانند ساعت که واحد اندازه گیری زمان و متر که واحد اندازه گیری طول است، سو نیز واحد اندازه گیری توان جداسازی ماشین‌های سانتریفیوژ است .

وی افزود: سو مخفف عبارت انگلیسی Separative Work Unit به معنای واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از اورانیوم سنگین است و ما در یک نگاه تخصصی و فنی باید نیازمان را بر اساس این واحد تعیین و بیان کنیم.

صالحی در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت: نیازی که اعلام شده یعنی 190 هزار سو، در حقیقت پس از یک فاصله زمانی نه چندان طولانی، ظرفیت مورد نیاز غنی‌سازی کشورمان برای تأمین سوخت سالیانه رآکتورهای موجود است که یکی از آنها رآکتور بوشهر و دیگری رآکتور تحقیقاتی تهران و سومی رآکتور آب سنگین اراک است.

وی افزود: در واقع تکیه بر تعداد سانتریفیوژ، بیان دقیقی نیست زیرا همین طورکه در زمان جلو می رویم  نسل های جدیدی از ماشین های سانتریفیوژ  طراحی و تولید می شوند که قدرت آنها متفاوت است و طبعا تعداد مورد نیاز کشور نیز متفاوت خواهد بود.

صالحی گفت: هر سانتریفیوژ نسل قدیم براساس طراحی اولیه با ظرفیتی  بالای 3 سو طراحی شده بود هرچند در عمل کمتر از 2 سو توانایی نشان داد اما اگر همین طراحی را مبنای محاسبه قرار دهیم با سانتریفیوژهای نسل قدیم برای تولید 190 هزار سو به بیش از 60 هزار ماشین سانتریفیوژ نیاز داریم.

وی افزود: اگر ماشین های 10 سویی را که در اختیارداریم فعال  کنیم آن موقع با درنظر گرفتن 190 هزار سو، به 19 هزار ماشین از این نوع سانتریفیوژ نیاز خواهیم داشت.

صالحی با اشاره به طراحی نسل جدید سانتریفیوژ در کشور که 24 سو ظرفیت دارد، گفت: این نوع سانتریفیوژ هنوز مراحل آزمایشی را طی می کند و تا به تولید انبوه برسد سه تا چهار سال طول می کشد  اما اگر این نسل سانتریفیوژ را درنظر بگیریم برای  190 هزار سو، ما به کمتر از 10 هزار سانتریفیوژ نیاز خواهیم داشت.

وی افزود: بر اساس نگاه تخصصی، صحبت از تعداد سانتریفیوژها صحبت دقیقی  نیست بلکه باید از عبارت سو برای بیان نیاز کشور به غنی سازی استفاده کنیم.