خجسته به مهر خبر داد؛

جداول حوزه های انتخابیه اصلاح می شود/طبق قانون باید 20 نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود

مجلس

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، از بررسی افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون شوراها خبر داد و گفت: در اصل 64 قانون اساسی پیش بینی شده است که پس از 10 سال از تاریخ همه پرسی سال 1368 و با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها، حداکثر بیست نفر نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه گردد.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، گفت: افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاح جداول حوزه های انتخابیه در جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

خجسته افزود: در اصل 64 قانون اساسی پیش بینی شده است که پس از 10 سال از تاریخ همه پرسی سال 1368 و با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها، حداکثر بیست نفر نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه گردد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: در این اصل همچنین پیش بینی شده است که محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین می کند که بر این اساس کمیسیون شوراها در نظر دارد تا ضمن بررسی افزایش تعداد نمایندگان، نسبت به اصلاح جداول حوزه های انتخابیه اقدام کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی دامنه این طرح را بسیار وسیع و گسترده و در سطح ملی و با حساسیت زیاد توصیف کرد و گفت: افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح جداول انتخاباتی نکته ای حساس و حیاتی است که به صورت ویژه در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته و مجموع نظرات نمایندگان محترم در این زمینه اخذ شده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، افزود: در این جلسه از نمایندگان محترمی که پیشنهادی در این خصوص داشتند، دعوت شد تا نکته نظرات خود را اعلام و هفته آینده در این خصوص تصمیم گیری شود.