درخواست اتحادیه عرب برای تشکیل نشست شورای امنیت درباره اوضاع غزه

کد N381743