هشدار اردوغان به منسوبین حزب عدالت و توسعه در مبارزه با جماعت گولن

جماعت گولن,ترکیه

آنکارا-ایرنا - ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه به منسوبین حزب ˈعدات و توسعهˈ در مورد مبارزه و نشان دادن واکنش به جماعت ˈگولن ˈ هشدار داد.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های ترکیه، وی در نشست گروه پارلمانی حزب ˈعدالت و توسعهˈ افزود: متاسفانه هنوز برخی در داخل حزب ˈعدالت و توسعهˈ به جماعت گولن واکنش لازم را نشان نمی دهند و با جسارت در مورد این ساختار موضعگیری نمی کنند.

این نخستین بار است که اردوغان با این صراحت از منسوبین رده بالای حزب متبوع خود که در مقابل جماعت گولن موضعگیری تند اتخاذ نکرده اند انتقاد می کند.

پس از افشای اختلاف بین جماعت گولن و حزب ˈعدالت و توسعهˈ و دولت آنکارا، 8 نماینده حزب حاکم که به نزدیکی با جماعت گولن اشتهار داشتند از عضویت حزب عدالت و توسعه استعفا کردند.

به گفته برخی کارشناسان در بین مسوولین رده بالای حزب عدالت و توسعه هنوز هواداران جماعت گولن وجود دارند.

اردوغان همچنین با تاکید بر اینکه در صورت انتخاب به ریاست جمهوری طرف گیری خواهد کرد و در طرف ملت ترکیه جای خواهد گرفت، گفت: در صورت انتخاب به ریاست جمهوری نیز مبارزه وی با جماعت گولن و ساختار موازی در ترکیه ادامه خواهد داشت و این مبارزه قطع نخواهد شد.

در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا که از سوی پلیس و دادستان استانبول در26 آذرماه گذشته آغاز و منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه از جمله برخی از تجار و 3 نفر از فرزندان وزیران سابق کابینه اردوغان شد، مقام های دولتی این کشور از جمله اردوغان از دولت موازی به رهبری ˈ فتح الله گولنˈ به عنوان عاملان این عملیات نام بردند.

نخست وزیر ترکیه بارها اعلام کرده است که دولت همچنان به شناسایی و برکناری هواداران این جماعت در ساختار دولتی ادامه خواهد داد.

دولت اردوغان در پی عملیات علیه فساد مالی و ارتشاء، شمار زیادی از هواداران گولن در وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و در راس آنها قوه قضاییه و پلیس ترکیه را جابه جا و برکنار کرد.

گولن رهبر جماعتی موسوم به ˈجماعت نور یا جماعت گولنˈ در ترکیه است که هم اکنون در آمریکا ساکن است.

خاورم**2012 **1010
کد N381661