فوری/

تیراندازی به سوی جولان اشغالی

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عربی لحظاتی پیش در خبری فوری از تیراندازی به سوی جولان اشغالی خبردادند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرنگار شبکه المیادین در سوریه از تیراندازی به سوی جولان اشغالی خبر داد.

بنابراین گزارش، تیراندازی امروز از بخشهایی از جولان که تحت کنترل سوریه است، به سوی جولان اشغال شده توسط صهیونیستها انجام شده است.جزئیات جدید از این تیراندازی ها منتشر نشده است.