ابوطالبی توئیت کرد: دیشب برای کشور شبی تاریخی بود

حمید ابوطالبی,حسن روحانی

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به دیدارِ شب گذشته مقام معظم رهبری با مسئولان، کارگزاران و جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف کشوری و لشگری نوشت: دیشب برای کشور شبی تاریخی بود.

آنگونه که پايگاه اطلاع رساني دولت گزارش کرده است، حمید ابوطالبی سخنان مقام معظم رهبری و توصیه های ایشان به تکیه برسنن الهی،عوامل معنوی،عقلانیت،امید، اعتدال،رفتارهای رحمانی،صلابت نفس و صداقت را روانشناسی حاذقانه مدیریت کشور ارزیابی کرد.
تنها گزینه معرفی شده از سوی دولت تدبیر و امید بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ادامه آورده است : این سخن رهبری که بنده دولت راتأیید وحمایت می کنم و ازهمه توانی که دراختیاردارم برای حمایت ازدولت استفاده خواهم کرد و به مسئولان بلندپایه دولت اعتماد دارم؛ مهمترین سخن برای تاریخی کردن این جلسه بود.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور سپس در ادامه مطلب خود در توئیتر به بررسی مهمترین نکات سخنرانی دکتر روحانی در جلسه دیشب پرداخته و نوشته است: سخنان روحانی هم درقامت رییس جمهوراستراتژیستی که سکان کشوررا در دست دارد، به مصابه "بیانیه وضعیت کشور وآینده درپیش رو" بود.
او با خطاب کردن استراتژی دکتر روحانی با عنوان "استراتژی فرهنگ وسیاست واقتصاد" نوشت : روحانی درفرهنگ،اخلاق رامحورقرارداد وآن رادریچه ورود ایمان ومعنویت به جامعه دینی دانست؛ اینکه اخلاق ومعنویت ازآن جامعه دینی است، اینکه اخلاق، دولت اسلامی را نگه می‌دارد و در مسیردرست هدایت می‌کند و اینکه فرهنگ، استواربرمشارکت همگان بویژه نهادهای فرهنگی واجتماعی است.
ابوطالبی در ادامه مطلب خود در توئیتر با بیان اینکه روحانی با تاکتیکی هوشمندانه درسفربه نیویورک گام اول خوددراستراتژی سیاست خارجی را محکم برداشته بود نوشت: رئیس جمهور دیشب درباره سیاست خارجی گفت که شاکله ایران هراسی را به طورکامل درهم شکسته واساس بهانه‌جویی‌ها را فروپاشیده ودردیواره تحریمهای ظالمانه، شکاف غیرقابل ترمیمی بوجود آورده است و امروزاگرمذاکرات به دلیل زیاده خواهی شکست بخورد،دنیامتوجه است که مسئولیت این شکست بردوش طرف مقابل است.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، این بخش از سخنان دکتر روحانی در دیدار با مقام معظم رهبری را که گفت "ایران درمسیری قانونی حرکت خودرا ادامه خواهد داد"، هشداری به تلاش غرب برای انحراف مذاکرات ازمسیر اصلی برد- برد دانست.
او درباره سیاست های منطقه ای و توسعه روابط با همسایگان نیز نوشته است: روحانی موفقیت بزرگ کشور را بی نظیربودن روابط ایران با 13 کشورهمسایه دریکسال اخیردانست وافراط گرایی راشکافی در جهان اسلام خواند. شکافی که به لحاظ فکری بانام سلفی گری، به لحاظ مالی ازسوی برخی ازکشورها، وبه لحاظ سیاسی ازسوی نظام سلطه وصهیونیسم تغذیه می شود.
ابوطالبی در پایان با تکیه بر این بخش از سخنان رئیس جمهور که گفت: برنامه اقتصادی اوبرمبنای شکسته شدن وپایان تحریم ها وتوفیق درنتیجه مذاکرات استوارنیست وبرای هرشرایطی با برنامه، اهداف خود را پیش خواهد برد نوشت: روحانی اقتصاد خود را ازآغاز از تحریم هاجداکرده وبرخلاف کسانی که اقتصاد او رامتکی برسیاست خارجی می خواندند سیاست خارجی راراهگشای اقتصاد می دانست.

2929

کد N381396