رسانه آمریکایی:

مواضع هسته ای ایران تغییر نکرده است

ایران در جهان

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت توافق هسته ای موقت چیزی برای آمریکا نداشته و مواضع هسته ای ایران ذره ای تغییر نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مطلبی با اشاره به این نکته که تنها دو هفته تا پایان زمان توافق موقت هسته ای بین ایران و گروه 1+5 باقی مانده است نوشت با این حال اختلافات زیادی بین طرفین پابرجاست.

نویسنده با استناد به گزارش های رسیده از مذاکرات وین می نویسد: طبق گزارش های چندگانه رسیده دیدگاه های طرفهای مذاکره کننده بسیار از هم فاصله دارند.

در ادامه نویسنده با اشاره به گذشت 6 ماه از توافق هسته ای موقت بین ایران و گروه 1+5 و گزارش های رسیده از مذاکرات جاری در وین می نویسد: معنی گزارش های رسیده این است که آنچه که تا به حال طرفین بر سر آن توافق کرده اند هیچ است و هیچ ارزشی ندارد.

نویسنده در ادامه می نویسد: آنچه که از این گزارش ها به دست می آید این است که توافق هسته ای موقت با شکست مواجه شده است و ایران حتی ذره ای مواضع هسته ای خود را تغییر نداده است.

در ادامه این مطلب آمده است: ایران به داشتن ده ها هزار سانتریفیوژ پافشاری می کند در حالی که آمریکا خواستار حفظ تعداد محدودی سانتریفیوژ است.

در پایان این مطلب آمده است: اوباما طرح دیگری (B) برای ایران ندارد و فکری برای تحریم های جدید نکرده است و از طرفی هم مشروعیت برای اقدام نظامی را ندارد.