آقای افشاگر هوای بازگشت به وطن را کرده است

ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه های جاسوسی دولت آمریکا، امیدوار است به کشورش باز گردد.

آقای افشاگر هوای بازگشت به وطن را کرده استادوارد اسنودن، افشاگر برنامه های جاسوسی دولت آمریکا، امیدوار است به کشورش باز گردد.

 

 

 

 

این خبر را وکیل وی در آلمان اعلام کرد. روسیه با دستِ رد زدن به درخواست واشنگتن و عدم استرداد اسنودن به آمریکا، به او پناهندگی یکساله اعطاء کرده است.

منبع: یورونیوز

52261

کد N381300