جیمز دابینز:

نتیجه ابتدایی انتخابات نباید اعلام می شد

آسیا اقیانوسیه

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تاکید کرد که نتیجه ابتدایی انتخابات نباید اعلام می شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهور، جیمز دابینز با اشاره به اینکه چندین میلیون رای هنوز هم وجود دارد که باید با دقت بازرسی شود، گفت: دو موضوع در حال حاضر برای افغانستان از اهمیت ویژه برخوردار است. نخست، یک روند مشروع که شخص رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان باید مشخص شود و دوم بحث سیاسی میان هر دو رهبر برای ایجاد وحدت ملی.

وی افزود تقسیم افغانستان تاثیر زیانباری را نه تنها بر دورنمای صلح و شفافیت این کشور بلکه بر تعهدات متداوم ایالات متحده و جامعه جهانی برای صلح و شفافیت افغانستان دارد.

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تاکید کرد که اگر بن بست کنونی انتخاباتی رفع شود و اگر حکومتی در افغانستان ایجاد شود که حمایت گسترده داخلی را از آن خود داشته باشد این کشور همچنان کمک های جامعه جهانی را کسب می کند.