دستور فراخوانی دانشجویان تاجیک از مدارس دینی کشورهای خارجی

بازگشت دانشجویان,کشور های عربی

دوشنبه ـ ایرنا ـ معاون رییس کمیته دین تاجیکستان گفت: اکثر دانشجویان شاغل به تحصیل در مدارس دینی خارجی به کشور بازگردانده شدند و فقط 178 دانشجوی تاجیک هم اکنون در مدارس دینی کشورهای خارجی باقی مانده اند.

به گزارش ایرنا، «جمعه خان غیاثف» سه شبنه در یک نشست خبری در دوشنبه افزود: براساس دستور امامعلی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان تعداد 2 هزار و 926 دانشجوی تاجیک که در مدارس دینی کشورهای افغانستان، پاکستان، مصر، یمن و عربستان سعودی مشغول به تحصیل بودند به وطن برگردانده شدند.

وی گفت: 23 نفر از افرادی که به تاجیکستان برگشته بودند، دوباره برای ادامه تحصیل در مدارس دینی به خارج کشور رفتند.

غیاثف افزود: دانشجویان برگشته، تحصیل خود را در مدارس مختلف تاجیکستان ادامه می دهند.

دو سال پیش به دستور امامعلی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان بیش از یک هزار و 400 دانشجوی تاجیک که در دانشگاه ها و مدارس دینی کشورهای خارجی تحصیل می کردند، به طور اجباری و دسته جمعی به تاجیکستان بازگردانده شدند.

امامعلی رحمان خردادماه سال گذشته نیز در ملاقات با ساکنان ناحیه های فرخار استان ختلان خواستار بازگشت دانشجویان به وطن شد و هشدار داد که خطر ورود به گروه های تروریستی و افراط گرایی؛ این جوانان را تهدید می کند.

شمار جمعیت زیر 30 سال تاجیکستان پنج میلیون و 500 هزار نفر اعلام شده است که حدود 70 درصد جمعیت این کشور هشت میلیون نفری را تشکیل می دهد.

جمعیت بین سنین14 تا 30 سال این کشور مطابق قوانین تاجیکستان جوان به حساب می آیند و شمار آنها دو میلیون و 750 هزار نفر اعلام شده است.

اساق **ه.ص**1579**1392
کد N381143