از سوی هیأت رئیسه مجلس قرائت شد:

نامه 160 نماینده به رئیس جمهور برای تداوم ارائه تسهیلات کشاورزی و دامپروری

مجلس

نمایندگان مردم در خانه ملت، از رئیس جمهور خواستند که اعطای تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی و دامپروری ادامه یابد.

عضو هیأت رئیسه مجلس نامه 160 نماینده به رئیس جمهور برای تداوم ارائه تسهیلات کشاورزی و دامپروری را قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، ضرغام صادقی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نامه 160 نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور را قرائت کرد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، از رئیس جمهور خواستند که اعطای تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی و دامپروری ادامه یابد.

همچنین نمایندگان از رئیس جمهور خواستند که مانع از اعمال نرخ 22 درصدی تسهیلات بانکی بخش کشاورزی و دامپروری شوند به دلیل اینکه نرخ بالای بهره مخالف با سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی است.

کد N381060