لاریجانی اعلام کرد:

ضابطه طرح سئوال از وزیران اصلاح می شود

مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در هیات رئیسه بحث کرده و ضابطه ای برای سئوال از وزرا مشخص می کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سئوال از وزیر اقتصاد درباره علت عدم پرداخت وام ازدواج، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در تذکری گفت: این سئوال از حوزه وظایف وزیر خارج است و نباید از سوی هیات رئیسه در دستور کار قرار می گرفت.

وی افزود: چرا باید فرصت مجلس به سئوالی گرفته شود که از حوزه وظایف وزیر خارج است. اگر این تذکر را وارد می دانید سئوال را از دستور کار خارج کنید.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: این مسئله مورد بحث است و در هیات رئیسه حتما بحث کرده و ضابطه ای برای آن مشخص می کنیم.

وی افزود: برخی مسائل مستقیما در اختیار وزیر است که باید درباره آن پاسخ دهد و می تواند مستقیم در آن باره دستور دهد اما در موضوع وام ازدواج وزیر اقتصاد هم وظیفه تبعی دارد و هم وظیفه مستقیم ندارد، اما در بسیاری از حوزه های مربوط عضو است و می تواند درباره این موضوع توضیح دهد.