در نامه ای مطرح شد:

درخواست 160 نماینده از رئیس جمهور برای کاهش سود تسهیلات کشاورزی و دامپروری

مجلس

160 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار کاهش سود تسهیلات بخش کشاورزی و دامپروری شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه  علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نامه 160 نماینده خطاب به رئیس جمهور قرائت شد.

در این نامه نمایندگان خواستار تداوم پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و دامپروری با نرخ سود پایین شدند.

نمایندگان مجلس در این نامه تصریح داشتند که پرداخت تسهیلات با نرخ 22 درصد خلاف سیاست های حمایت از تولید و کشاورزی است و خواستار تجدید نظر رئیس جمهور در این خصوص شدند.