ابوطالبی در توئیتر با اشاره به دیدار کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب:

دیشب شبی تاریخی بود

دولت

این سخن رهبری که بنده دولت را تأیید و حمایت می کنم و از همه توانی که دراختیاردارم، برای حمایت از دولت استفاده خواهم کرد و به مسئولان بلندپایه دولت اعتماد دارم؛ مهمترین سخن برای تاریخی کردن این جلسه بود.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور دیدار شب گذشته کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب را جلسه ای مهم برای کشور ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا،‌ حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور پس از دیدار شب گذشته کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب درباره این دیدار در صفحه توییتر خود نوشت:

دیشب برای کشور شبی تاریخی بود. سخنان رهبری روانشناسی حاذقانه مدیریت کشوربود؛ توصیه به تکیه برسنن الهی، عوامل معنوی، عقلانیت، امید، اعتدال، رفتارهای رحمانی، صلابت نفس، صداقت، و...

سخنان روحانی هم در قامت رییس جمهور استراتژیستی که سکان کشور را در دست دارد،"بیانیه وضعیت کشور و آینده درپیش رو"بود. استراتژی فرهنگ وسیاست واقتصاد.

روحانی در فرهنگ، اخلاق را محور قرار داد و آن را دریچه ورود ایمان و معنویت به جامعه دینی دانست؛ اینکه اخلاق ومعنویت ازآن جامعه دینی است؛ اینکه اخلاق دولت اسلامی را نگه می‌دارد و در مسیر درست هدایت می‌کند؛ اینکه فرهنگ استوار بر مشارکت همگان بویژه نهادهای فرهنگی و اجتماعی است.

رئیس‌جمهور که با تاکتیکی هوشمندانه در سفربه نیویورک گام اول خود دراستراتژی سیاست خارجی را محکم برداشته بود دیشب در سیاست خارجی گفت: شاکله ایران هراسی را به طور کامل درهم شکسته و اساس بهانه‌جویی‌ها را فروپاشیده و در دیواره تحریم های ظالمانه شکاف غیرقابل ترمیمی بوجود آورده است.

روحانی اضافه کرد که امروز اگر مذاکرات به دلیل زیاده خواهی شکست بخورد، دنیا متوجه است که مسئولیت این شکست بردوش طرف مقابل است.

رئیس‌جمهور گفت ایران درمسیری قانونی حرکت خودراادامه خواهد داد. این هشداری به تلاش غرب برای انحراف مذاکرات ازمسیر اصلی برد- برد آن بود.

روحانی موفقیت بزرگ کشور را بی نظیر بودن روابط ایران با 13 کشور همسایه در یکسال اخیر دانست و افراط گرایی راشکاف درجهان اسلام خواند. شکافی که به لحاظ فکری بانام سلفی گری، به لحاظ مالی ازسوی برخی ازکشورها، و به لحاظ سیاسی ازسوی نظام سلطه و صهیونیسم تغذیه می شود.

رئیس‌جمهور که اقتصادخود را از آغاز تحریم ها جداکرده و برخلاف کسانی که اقتصاد او را متکی برسیاست خارجی می خواندند سیاست خارجی راراهگشای اقتصاد می دانست و گفت برنامه اقتصادی او برمبنای شکسته شدن و پایان تحریم ها و توفیق درنتیجه مذاکرات استوار نیست و برای هر شرایطی با برنامه اهداف خود را پیش خواهدبرد.

این سخن رهبری که بنده دولت را تأیید و حمایت می کنم و از همه توانی که دراختیاردارم، برای حمایت از دولت استفاده خواهم کرد و به مسئولان بلندپایه دولت اعتماد دارم؛ مهمترین سخن برای تاریخی کردن این جلسه بود.

کد N380830