تابش در اخطار قانون اساسی:

طرح کاهش ساعت کاری کارمندان در ماه رمضان تبعیض آمیز است

سیاست داخلی

براساس اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه اختیارات رهبری است بنابراین با توجه به اصول مذکور طرح کاهش ساعت کاری کارمندان دولت در ماه رمضان باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح کاهش ساعت کاری کارمندان دولت در ماه رمضان براساس اصل 3 قانون اساسی باعث ایجاد تبعیض ناروا در زمینه های مادی و معنوی کارکنان و کارمندان خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا تابش در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در اخطار قانون اساسی گفت: براساس ماده‌های یک و 9 اصل سوم قانون اساسی باید محیط مساعدی برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد شود و همچنین تبعیضات ناروا در زمینه های مادی و معنوی رفع شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه اختیارات رهبری است بنابراین با توجه به اصول مذکور طرح کاهش ساعت کاری کارمندان دولت در ماه رمضان باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

وی گفت: طرح کاهش ساعت کاری کارمندان دولت در ماه رمضان به صورتی که مطرح شده است باعث ایجاد تبعیض در میان کارمندان خواهد شد و حتی اگر اداره کل قوانین مجلس نیز بخواهد این موضوع را به صورت عجله ای بررسی کند در نهایت قانون جامع ای تدوین نخواهد شد.

لاریجانی در پاسخ به اخطار قانون اساسی گفت: به دلیل اینکه بحث فوریت طرح کاهش ساعت کاری کارمندان دولت در ماه رمضان مطرح شده است این اخطار وارد نیست البته باید اشکالات طرح مذکور در کمیسیون مربوطه رفع و به موضوعاتی که به تبعیض منجر می شود نیز رسیدگی شود.

کد N380798