مجلس شرکت‌های تعاونی تولید روستایی را از مالیات معاف کرد

مجلس

مجلس شورای اسلامی در بررسی یک استفساریه با معافیت شرکت های تعاونی تولید روستایی از مالیات بر درآمد موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی طرح استفساریه ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن پرداختند.

موضوع استفساریه این بود: آیا ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکت های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب 24 اسفند 1349 تاسیس شده اند قابل تسری دادن است یا نه ؟

نمایندگان پس از بررسی آن در پاسخ به این استفساریه مقرر کردند که شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366.12.13 باشد از مالیات بر درآمد معافند.

به گزارش مهر، این استفساریه با 180 رای موافق، 18 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 248 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.