نتایج یک نظرسنجی نشان داد/

کاهش سطح رضایتمندی مردم آمریکا از آزادی موجود در ایالات متحده

آمریکا اروپا

نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می دهد که سطح رضایتمندی مردم این کشور از وضعیت آزادی در کشورشان در مقایسه با سال 2008 میلادی در حدود 10 درصد کاهش یافته است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، نتایج این نظرسنجی که توسط موسسه گالوپ انجام شده نشان می دهد که میزان رضایت مردم آمریکا از وضعیت آزادی موجود در این کشور در سال 2013 نسبت به سال 2008 میلادی 10 درصد کاهش یافته است.

در این نظرسنجی همچنین در مورد وضعیت آزادی در 135 کشور جهان سوال شد که به اعتقاد مردم ایالات متحده نیوزیلند آزادترین کشور جهان محسوب می شود و بعد از آن استرالیا، کامبوج و سوئد قرار دارند. 

بر اساس این نظرسنجی، از نگاه مردم ایالات متحده، آمریکا از لحاظ آزادی در رتبه 33 کشورهای جهان میان بحرین و کامرون قرار دارد. برهمین اساس فقط 15 درصد از جمعیت 18 تا 25 سال آمریکا اعتقاد دارند که کشور آنها از لحاظ آزادی رتبه اول دنیا را در اختیار دارد. 

بر اساس این گزارش، نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که در میان کشورهای جهان فقط چهار کشور وجود دارند که سطح آزادی در آنها از سال 2008 میلادی تا کنون بیش از آمریکا کاهش یافته است. این چهار کشور عبارتند از افغانستان، سوریه، تایلند و تاجیکستان.