نائینی در اخطار قانون اساسی:

افزودن بخش‌های جدید حوزه کشاورزی به قانون معافیت مالیات خلاف قانون است

مجلس

استفساریه کمیسیون اقتصادی درباره معاف بودن شرکت‌های تعاونی تولید روستایی خارج از وظیفه این کمیسیون است زیرا قانون باید درباره معافیت‌ها صراحت داشته باشد و نمی‌شود بخش‌هایی را به وسیله استفساریه به قانون معافیت افزود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس گفت: افزودن بخش‌های جدید حوزه کشاورزی به قانون معافیت مالیات با استفاده از ابزار استفساریه خلاف قانون است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا طباطبایی نائینی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 133 قانون مالیات های مستقیم در اخطاری با استناد به اصل 53 قانون اساسی گفت: استفساریه کمیسیون اقتصادی درباره معاف بودن شرکت های تعاونی تولید روستایی خارج از وظیفه این کمیسیون است زیرا قانون باید درباره معافیت ها صراحت داشته باشد و نمی شود بخش هایی را به وسیله استفساریه به قانون معافیت افزود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: تفسیر قانون امری درست است اما اگر مفسر بخواهد از تفسیر پای خود را فراتر گذاشته و قانون جدیدی را وضع کند این اقدام خلاف قانون است از طرفی دیگر قانون گذار می تواند درباره تمام امور استفساریه و بعد از آن تصمیم گیری کند.

کد N380173