عبدالله:

نتایج اولیه انتخابات افغانستان کودتا علیه رای مردم بود

آسیا اقیانوسیه

عبدالله نتایج اولیه انتخابات افغانستان را یک کودتا علیه رای مردم و بی اعتبار خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوب اند میل، عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نتایج انتخابات در این کشور را یک کودتا علیه رای مردم و بی اعتبار خواند و گفت آرای ناپاک از آرای پاک تفکیک نشده و به همین دلیل اشرف غنی احمدزی پیروز نتایج ابتدایی معرفی شده است.

این رسانه غربی می نویسد با عدم پذیرش نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان احتمال می رود که درگیریهای خونین میان گروههای قومی یا حتی در بخشهایی از افغانستان به راه افتد که خطر تجزیه این کشور را به همراه دارد.

بر این اساس "یوسف نورستانی" رئیس کمیسیون مذکور گفت از مجموع 8 میلیون رای شمارش شده "اشرف غنی احمد زی" با 4 میلیون و 485 هزار و 888 رای در مقام نخست قرار گرفته و توانسته 56.44 درصد آرا را از آن خود کند. همچنین "عبدالله عبدالله" با 3 میلیون و 461 هزار و 639 رای و با کسب 43.56 درصد آرا در مقام دوم جای گرفته است.