نام احمدی نژاد در لیست سیاستمداران ثروتمند جهان (+گزارش تصویری)

کد N380102