گزارش خبری/

3 مکان استراتژیک مورد نظر داعش در عراق را بشناسیم/ چرایی اهمیت این مراکز برای دولت مرکزی