رئوفیان در گفتگو با مهر:

دولت مانع تصرف سنگرها توسط اصلاح‌طلبان تندرو شود/ احتمال ائتلاف معتدلان دوجناح در انتخابات مجلس

احزاب و تشکلها

دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین با اشاره به فشارها به دولت از سوی اصلاح طلبان تندرو و ادعای وامداری دولت به آنان گفت: قطعا دولت با هوشمندی و رعایت شعار اعتدال مانع از تصرف سنگرهایی که اصلاح طلبان تندرو برای آن نقشه کشیده اند خواهد شد.

ابوالقاسم رئوفیان در گفتگو با مهر با اشاره به اعمال سیاست فشار از سوی اصلاح طلبان تندرو به دولت گفت: این فشارها بدلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی است و اصلاح طلبان تندرو درصدد هستند دولت را وادار به اجرای سیاست های طیف خود کنند.

وی با بیان اینکه اعتدال به معنای پرهیز از افراط و تفریط است، گفت: قطعا دولت با هوشمندی و رعایت شعار اعتدال مانع از تصرف سنگرهایی که اصلاح طلبان تندرو برای آن نقشه کشیده اند خواهد شد.

دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، افزود: فشارها به دولت از سوی اصلاح طلبان تندرو و ادعای وامداری دولت به آنان، بیشترین ضربه را به دولت خواهد زد و قطعا دولت یازدهم در آینده دچار چالش های جدی در امور کشور خواهدشد.

وی با بیان اینکه پرهیز  از سیاست های تبیینی اصلاح طلبان تندرو، دولت را از تهدید خطر جدی نجات می دهد، گفت: اصولگرایان همواره با دولت همراهی کرده اند و هیچگاه کمک های خود را از آن دریغ نخواهند کرد.

رئوفیان، حساب اصلاح طلبان تندرو از معتدل را جدا دانست و گفت: پیش بینی می کنم در فضای اعتدالی موجود در جامعه، متعدلان دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا فهرست ائتلافی برای انتخابات مجلس ارائه دهند.

سخنگوی جبهه ایستادگی، خاطرنشان کرد: اگر حتی معتدلان اصلاح طلب و اصولگرا دو فهرست جداگانه ارائه کنند، افراد مشترک دو فهرست زیاد خواهد بود.