امیر پوردستان:

مستکبران می‌خواهند با مهجوریت قرآن بر کشورهای اسلامی مسلط شوند

سیاست داخلی

یکی از اموری که در جهت تربیت نیروی انسانی باید انجام دهیم توجه به تربیت و آموزش علوم قرآنی و توسعه فعالیت های قرآنی است. در نیروی زمینی ارتش با همت اداره عقیدتی سیاسی و فرهیختگان این نهاد، توسعه فعالیت های قرآنی در کلیه سطوح پایور و کارکنان وظیفه و همچنین خانواده ها به خوبی در حال انجام است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: مستکبران می‌خواهند برای تسلط بر کشورهای اسلامی، مسلمانان قرآن نخوانند و یا اگر خواندند، چیزی از آن نفهمند.

به گزارش ایلنا، امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم افتتاح مجتمع آموزشی قرآنی این نیرو با تشکر از اهتمام و جدیت سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در توسعه فعالیت های قرآنی، برنامه‌های ارتش در حفظ، قرائت و بسط و توسعه فعالیت های قرآنی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: توجه به قرآن، انگیزه کارکنان نیروی زمینی ارتش را دوچندان کرده است.

وی یکی از محورهای اصلی که نیروی زمینی به آن توجه دارد را تقویت بنیه‌های اعتقادی و ایمانی کارکنان دانست و گفت: خداوند را شاکریم که در ماه رمضان و ماه بهار قرآنی و در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد شاهد افتتاح این مرکز هستیم.

وی با اشاره به برخی دلایل مهجوریت قرآن و ریشه یابی این موضوع افزود: تنبلی بعضی از مسلمانان و توطئه های معاندین و مستکبران از جمله دلایل مهجوریت قرآن است. مستکبران می خواهند برای تسلط بر کشورهای اسلامی مسلمانان قرآن نخوانند و یا اگر خواندند چیزی از آن نفهمند.

پوردستان ادامه داد: یکی از اموری که در جهت تربیت نیروی انسانی باید انجام دهیم توجه به تربیت و آموزش علوم قرآنی و توسعه فعالیت های قرآنی است. در نیروی زمینی ارتش با همت اداره عقیدتی سیاسی و فرهیختگان این نهاد، توسعه فعالیت های قرآنی در کلیه سطوح پایور و کارکنان وظیفه و همچنین خانواده ها به خوبی در حال انجام است.

وی گفت: توجه به امور قرآنی، انگیزه نیروهای این نیرو را دوچندان کرده است و امروز هدف از افتتاح این مرکز این است که کارکنان و خانواده های آنها بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان گفت: امیدواریم نیروی زمینی بتواند با توجه به نامگذاری امسال به جهاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری، در بسط و توسعه فعالیت های قرآنی به وظایف خود عمل کند.

کد N378819