با تصویب هیأت دولت صورت گرفت:

تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در خصوص نظام ارزیابی توسعه و رصد آمایش

دولت

بر این اساس ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری نظام مالی شاخص‌های ارزیابی توسعه سامانی ارزیابی و رصد آمایش سرزمین با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از جمله اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این خصوص اعلام شده است.

با تصویب هیأت دولت وظایف دستگاه‌های اجرایی در اجرای نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه و استقرار سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش(ساترا) تعیین شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران درجلسه 1393.3.18 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را در اجرای نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه و استقرار سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) تعیین کرد.

بر این اساس ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری نظام مالی شاخص‌های ارزیابی توسعه سامانی ارزیابی و رصد آمایش سرزمین با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از جمله اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این خصوص اعلام شده است.

همچنین ورود اطلاعات محتوایی، توصیفی، چند رسانه‌ای، جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای به سامانه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از دیگر اقداماتی است که دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام آن هستند.

بر اساس این مصوبه درج و به روز رسانی اطلاعات سامانه براساس دستورالعمل‌هایی است که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ابلاغ خواهد شد.

همچنین راهبری، هماهنگی و پیشبرد اهداف این نظام به عهده شورای آمایش سرزمین خواهد بود.

این مصوبه در تاریخ 27/3/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930416000398#sthash.UACwQmi9.dpuf

کد N378666