نقش کمرنگ زنان تاجیک در امور سیاسی و دولتی این کشور

زنان,سازمان جهانی نجات کودک

دوشنبه ـ سازمان جهانی نجات کودک در گزارش سالیانه خود نوشته است : زنان تاجیک در حیات سیاسی کشورشان در مقایسه با زنان دیگر کشور های منطقه آسیای مرکزی نقش برجسته ای ندارند.

در این گزارش تحلیلی از وضعیت زنان و مادران در 178 کشور جهان مطالبی ارایه شده است که تاجیکستان در این فهرست در رده 134 قرار دارد.

در گزارش سازمان نجات کودک، حضور زنان در پیشبرد امور سیاسی کشور، مرگ و میر مادران ، موارد مرگ کودکان زیر پنج سال ، امکان تحصیل کودکان در مدارس و درآمد ناخالص ملی مورد توجه پژوهشگران و ناظران قرار گرفته است.

بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، شرکت فعال زنان در امور سیاسی در جمهوری ترکمنستان پررنگتر از سایر کشورهای آسیای مرکزی است که 26 درصد نهادهای دولتی این کشور در اختیار زنان قرار دارد.

مشارکت زنان در امور سیاسی در جمهوری قرقیزستان حدود 24 درصد و در جمهوریهای ازبکستان و قزاقستان به طور مساوی 20 در صد بوده است.

اما حضور زنان در امور سیاسی تاجیکستان 14 در صد است که این رقم در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی خیلی پایان ارزیابی شده است.

طبق اطلاع رسانه های دولتی، 54 در صد جمعیت این کشور کوهستانی را زنان تشکیل می دهند ولی با تصویب چندین برنامه های دولتی میزان حضور زنان در مناصب دولتی برابر مردان به چشم نمی رسد.

ˈ پرویز ملاجانفˈ تحلیلگر مسایل سیاسی تاجیک با اشاره به این مطلب به ایرنا گفت : در تاجیکستان زنان حرفه ای و دانشمند خیلی زیاد است ولی برای بکارگیری آنها در مناصب دولتی مانع ایجاد می شود.

وی تاکید کرد: هر سال زنان زیادی مدارج علمی خود را در مدارس عالی کشور به پایان می رسانند، اما به سبب جذب نشدنشان در امور دولتی، یا ازدواج می کنند و یا تاجیکستان را ترک کرده ، فعالیت کاری خود را در خارج از کشورشان ادامه می دهند.

وی ادامه داد : بهتر است دولت در این زمینه سهمیه های برابر را برای مرد و زن در امور دولتی اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: حضور زنان در مسوولیتهای دولتی می تواند کشور را تقویت کند به همین دلیل نباید مسوولین نهادهای دولتی تاجیک در حل و فصل این قضیه مهم بی توجه باشند.

در همین حال زنان فعال احزاب سیاسی کشور، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و پدرسالاری جامعه تاجیکستان را از عواملی ارزیابی می کنند که برای حضور گسترده زنان در امور سیاسی این کشور خلل ایجاد می کند.

ˈزرفای رحمانیˈ مشاور رییس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اشاره به این مطلب گفت : در جامعه سنتی ما برای راه برای حضور زنان در امور سیاسی چندان هموار نیست.

وی افزود: در برخی از شهرها و نواحی کشور، حضور و مشارکت زنان در امور سیاسی روند خوبی دارد اما این موضوع در تمام نقاط کشور صادق نیست و زنان با مشکلاتی روبرو هستند.

وی تاکید کرد : دولت باید در همه حال به زنان توجه بیشتر داشته باشد زیرا آنها مربی واقعی جامعه هستند.

اساق ** ه . ص **1579**1577
کد N378656