از سوی روحانی صورت گرفت:

ابلاغ قانون عضویت دولت ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی (ICMM)

دولت

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی (ICMM) در تاریخ 5 خرداد 1393 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 3/4/1393 از سوی رئیس‌جمهوری در تاریخ 11/4/1393 جهت اجرا ابلاغ شده است.

رئیس‌جمهوری در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی،قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی (ICMM) را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی (ICMM) در تاریخ 5 خرداد 1393 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 3/4/1393 از سوی رئیس‌جمهوری در تاریخ 11/4/1393 جهت اجرا ابلاغ شده است.

کد N378393