هشدار عبدالله درباره عدم پذیرش نتایج انتخابات افغانستان/ نگرانی درباره اعلام نتایج پیش از رسیدگی به تقلبها