عبدالفتاح السیسی:

استقلال کردها آغاز فاجعه تجزیه عراق است

تحرکات داعش در عراق‬

رئیس جمهور مصر در اظهاراتی جدید استقلال منطقه کردستان عراق را آغاز فاجعه تجزیه این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری الشرق الاوسط، "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور مصر روز گذشته در اظهاراتی تجزیه عراق را فاجعه بار دانست.

وی برگزاری رفرنداوم استقلال منطقه کردستان از عراق را آغاز فاجعه تجزیه این کشور توصیف کرد.

عبدالفتاح السیسی در دیدار با سردبیران مطبوعات و نشریه های مصری با هشدار درباره افزایش نفوذ گروههای مسلح افراطی در عراق، افزود: رفراندومی که کردهای عراق خواهان آن هستند، آغاز فاجعه تجزیه عراق به چندین کشور در جدال با هم است که با کشور کردستان آغاز می شود و  دامنه های  این مسئله سپس به اراضی سوریه و اردن که کردها ساکن آن هستند، کشیده می شود.