اميرعبدالهيان عازم سفر منطقه ای شد/ رایزنی معاون وزیر در کویت، عمان و امارات 

سیاست خارجی

معاون عربي و آفريقايی وزارت امور خارجه در دور جدید سفرهاي منطقه اي عازم كويت، عمان و امارات شد.

به گزارش خبرنگار مهر،حسين امير عبدالهيان ،معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه جهت رايزني عازم منطقه خليج فارس شد.

وي در اين مرحله به كويت، عمان و امارات مي رود. 

رايزني در خصوص تحولات منطقه از جمله اوضاع عراق و سوريه در دستور كار مذاكره با مقامات حوزه خليج فارس قرار دارد.

معاون وزير خارجه اخيرا با مقامات روسيه پيرامون اوضاع عراق،سوريه و بحرين در مسكو ديدار و رايزني كرد.