رسانه های روسی: آمریکا طرح نابودسازی جدایی طلبان را به اوکراین ارایه داد

طرح آمریکا,جدایی طلبان

مسکو- ایرنا- رسانه های روسیه از تهیه طرح سه مرحله ای یک آژانس آمریکایی به سفارش دولت اوکراین برای نابودی جنبش جدایی طلبی در شرق این کشور خبر دادند.

به گزارش ایرنا، رسانه های روسی ازجمله تارنماهای ˈلنتاروˈ و ˈکاپیتال روسˈ روز دوشنبه گزارش دادند: مرکز آمریکایی ˈراندˈ طرح سه مرحله ای را برای سرکوبی حرکت جدایی طلبی در مناطق شرق و جنوب اوکراین توسط نیروهای این کشور ارائه کرده است.

بر اساس طرح آمریکایی در مرحله نخست، در مناطق مناقشه اوکراین حکومت نظامی اعلام می شود و این مناطق باید از سایر مناطق اوکراین بطور کامل جدا شود.

در این مرحله فعالیت تمام رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در مناطق مناقشه قطع می شود و در منطقه ساعت منع تردد شبانه اعلام می شود.

مرحله دوم این طرح، تصرف تمام مناطق مناقشه را دربرمی گیرد و مطابق آن نیروهای نظامی و جنگ افزارهای زرهی در مناطق مختلف شرق و جنوب اوکراین مستقر می شود.

بر اساس این طرح تمام مردان در مناطق مناقشه به اردوگاههای ویژه اعزام و در آن حبس می شوند.

در مرحله دوم همچنین شبه نظامیان محاکمه و تمام اموال آنها مصادره و به افرادی که در جنگ با آنها رشادت کرده اند، اهدا می شود.

مرحله سوم طرح آمریکایی بازسازی مناطق مناقشه را شامل می شود و در چارچوب آن مرزهای با روسیه تحت کنترل درمی آید و تمام پناهندگان پس از بازبینی و کنترل به میهن خود برمی گردند.

بر اساس این طرح، در منطقه مناقشه نباید هیچ خبرنگاری فعالیت کند.

اروپام/2242**518**1504
کد N377778