تصاویر رویترز از حمله هوایی اسرائیل به غزه

رویترز به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد که این حمله 10 نقطه را هدف قرار داده است ارتش رژیم صهیونیستی گفته است که این پاسخ به حمله راکتی حماس بوده است.

تصاویر رویترز از حمله هوایی اسرائیل به غزهرویترز به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد که این حمله 10 نقطه را هدف قرار داده است ارتش رژیم صهیونیستی گفته است که این پاسخ به حمله راکتی حماس بوده است.

 

 

 

رویترز

49261

کد N377662