از سوی رییس جمهور انجام شد

ابلاغ قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران وکوبا

دولت

رئیس جمهور قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کوبا را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا،‌ این قانون در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی در تاریخ 5 /3/ 1393 در مجلس تصویب شده و در تاریخ 28 /3/ 1393 به تایید شورای نگهبان رسیده است و در تاریخ11 /4/ 1393 از سوی رئیس جمهوری جهت اجرا به وزارت راه وشهرسازی ابلاغ شده است.

کد N377535