کاریکاتور روز/

آتش انتفاضه رمضان علیه صهیونیستها!