ابوبکر البغدادی حاصل همکاری مشترک سازمان های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسراییل است

کد N377246