احزاب سیاسی یونان: اموال ملی نباید در اختیار سرمایه داران قرار گیرد

اموال ملی را هراج نکنید,یونان

آتن - ایرنا - احزاب سیاسی یونان با انتقاد از عملکرد دولت در قبال شرکت برق این کشور اعلام کردند: ˈاموال ملیˈ نباید در اختیار سرمایه داران قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، احزاب سیاسی یونان با انتقاد از عملکرد دولت در قبال کارکنان شرکت برق این کشور اعلام کردند: دولت نباید با ˈاطاعت کورکورانهˈ از وام دهندگان خارجی، اموال ملی را به حراج گذاشته و در اختیار سرمایه داران قرار دهد.

دولت یونان بعد از ظهر دیروز یعنی چند ساعت پس از اینکه دادگاه عالی یونان اعتصاب کارکنان شرکت برق این کشور را غیر قانونی و خلاف منافع کشور اعلام کرد، طی دستورالعملی خواستار حضور کلیه کارکنان این شرکت بر سر کارهای خود شد.

دستور دولت یونان مبنی بر احضار اجباری کارکنان شرکت ملی برق با عکس العمل شدید احزاب سیاسی از جمله حزب چپ ائتلاف ( سی ریزا) روبرو شد و آنان با خودکامه دانستن دولت، خواستار بازپس گرفتن طرح واگذاری شرکت ملی برق یونان به بخش خصوصی شدند.

بر اساس قوانین موجود در یونان، در صورتیکه تعداد 120 نماینده پارلمان خواستار برگزاری همه پرسی درباره موضوع و یا مساله ای شوند، دولت موظف به برگزاری این همه پرسی خواهد شد.

حزب چپ دمکراتیک( دی مار)، حزب چپ یونان( ک- ک-ا)، حزب ˈیونانیان مستقلˈ و دیگر احزاب سیاسی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در قبال کارکنان شرکت ملی برق و اعلام حمایت از آنان، در بیانیه های جداگانه ای از دولت خواستند از ˈروش های خودکامهˈ دست بردارد و سرمایه ملی کشور یعنی شرکت ملی برق را در اختیار سرمایه داران قرار ندهد.

اتحادیه کارکنان شرکت ملی برق یونان( ینوپ- دیی) دیشب با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: کارکنان شرکت برق به رغم احضار اجباری آنان توسط دولت، به اعتصابات خود ادامه خواهند داد.

یکی از شروط پرداخت مرحله بعدی از وام 130 میلیارد یورویی به یونان از سوی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موسوم به ˈتروئیکاˈ، واگذاری بخشی و یا تمامی شرکت برق یونان به بخش خصوصی است .

تروئیکا حدود سه سال پیش با این شرط که دولت آتن تمام شرایط و خواسته های آنان مبنی بر انجام اصلاحات ضروری در نظام مالی و اقتصادی کشور را تصویب کرده و به مرحله اجرا بگذارد، مبلغ 130 میلیارد یورو طی مدت سه سال و به صورت مرحله ای در اختیار یونان قرار داد.

اروپا**2170**1485**1651
کد N377233