مجلس وزارت آموزش و پرورش را مکلف به استعلام از وزارت اطلاعات برای استخدام کرد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزئیات آن، وزارت آموزش و پرورش موظف به استعلام از وزارت اطلاعات برای گزینش معلمان و کارکنان خود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. موافقان این طرح معتقد بودند در قانون گزینش استعلام از وزارت اطلاعات در تشخیص برخی مصادیق ضوابط عمومی پیش بینی شده است اما به نظر می رسد در عمل الزامی در این خصوص بویژه در مسائل حساس وجود ندارد لذا با توجه به لزوم انجام استعلام از وزارت اطلاعات جهت اطلاع از سوابق فرد جهت تصدی شغل به ویژه مشاغل حساس، این طرح به مجلس ارائه شده است.

نمایندگان کلیات این طرح را به تصویب رساندند که در صورت تصویب ماده واحده این طرح کلیه دستگاه های اجرایی موظف می شوند در انتصاب افراد به مشاغل حساس از وزارت اطلاعات استعلام نمایند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری می باشد.