در دوره پنجم جایزه ملی بهره‌وری ۱۴۰۴:

صنایع دفاع ‌سازمان پیشرو در استقرار نظام مدیریت بهره‌وری ‌معرفی شد‌

سیاست داخلی

‌‌در این دوره وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استقرار نظام بهره‌وری موفق به کسب رتبه دستگاه اجرایی برگزیده شد و سازمان صنایع دفاع نیز همراه با 6 سازمان دیگر به عنوان سازمان پیشرو در استقرار نظام مدیریت بهره‌وری برگزیده شدند.

سازمان صنایع دفاع در دوره پنجم جایزه ملی بهره‌وری ۱۴۰۴، ‌‌به ‌عنوان سازمان پیشرو در استقرار نظام مدیریت بهره‌وری برگزیده شد‌.

به گزارش ایلنا، دوره پنجم جایزه ملی بهره‌وری 1404 در سالن آفتاب‌ مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد که ‌وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها، موسسات و واحدهای صنعتی و خدماتی ‌برای کسب جایزه در 9 سطح سازمان بهره‌ور، دستگاه اجرائی برگزیده ‌در استقرار نظام مدیریت بهره‌وری، ‌سازمان پیشرو در استقرار نظام بهره‌وری، سطح برتر پیشرو در چشم‌انداز، سطح یک پیشرو در چشم‌انداز، سطح دو پیشرو در چشم‌انداز، سطح سه پیشرو در چشم‌انداز،‌ همگام با چشم‌انداز و متعهد به چشم‌‌انداز به رقابت پرداختند.

سازمان صنایع دفاع هم ‌در سطح ‌سازمان‌ها و هم در سطح واحدهای تولیدی در جایزه ملی بهره‌وری‌ 1404 شرکت کرد‌ و نتایج در خور توجهی ‌در بین ‌‌سایر شرکت کنندگان کسب کرد.

‌‌در این دوره وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استقرار نظام بهره‌وری موفق به کسب رتبه دستگاه اجرایی برگزیده شد و سازمان صنایع دفاع نیز همراه با 6 سازمان دیگر به عنوان سازمان پیشرو در استقرار نظام مدیریت بهره‌وری برگزیده شدند.

کد N376956

خواندنی از سراسر وب