صندوق بین المللی پول: آهنگ رشد اقتصاد جهانی کندتر از پیش بینی ها است

اقتصاد جهانی,صندوق بین المللی پول

تهران- ایرنا- صندوق بین المللی پول اعلام کرد: رشد اقتصاد جهانی با آهنگی کندتر از پیش بینی ها به پیش می رود.

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری رویترز از فرانسه، ˈکریستین لاگاردˈ مدیر کل صندوق بین المللی پول اعلام کرد پیش بینی های تازه در مورد رشد اقتصاد جهانی که در 10 روز آینده منتشر می شود تفاوت اندکی با پیش بینی های ماه آوریل دارد و از کندی آهنگ رشد خبر می دهد.

وی افزود: میزان فعالیت اقتصاد جهانی که در نخستین ماه های سال جاری میلادی مساعد نبود، در نیمه دوم سال 2014 تقویت می شود و در نهایت در سال آینده میلادی سرعت خواهد گرفت.

لاگارد در نشست اقتصادی خود در ˈاکس آن پرووانسˈ اعلام کرد که تاثیرات تقاضا برای سیاست پولی تطبیقی بانک های مرکزی محدویت هایی داشته است، اما کشورها باید با سرمایه گذاری در حد توان ملی خود به ویژه در زمینه زیرساخت ها، بهداشت و درمان و آموزش، از دستاورد آن حمایت کنند.

وی عنوان کرد: اگر به کشورهای نوظهور اقتصادی در آسیا به ویژه چین نگاهی بیاندازیم، می توانیم به این پیش بینی اعتماد کنیم چرا که در هیچ موردی رکود ناگهانی اقتصادی مشاهده نمی شود، بلکه کندی رشد اقتصادی کیفی تر و پایدارتر از پیش بینی های ما در سال 2014 میلادی بوده است.

اروپام ** 9053 **1561** 1337
کد N376931