واردات خودروهای لوکس و برنج وزیر صنعت را به مجلس کشاند

مجلس

سوال ملی طبیب زاده نوری از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت مجوز واردات بی رویه برنج و خودروهای لوکس از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی محمد رضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور از وزیر تعاون و رفاه اجتماعی درباره چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

همچنین سوال ملی زهره طبیب زاده نوری نماینده مردم تهران، اسلام شهر، ری و شمیرانات از وزیر صنعت معدن و تجارت درباره علت مجوز واردات بی رویه برنج و خودروهای لوکس اعلام وصول شد.