اظهار نظر تازه مقتدی صدر درباره نخست وزیر آینده عراق

واحد مرکزی خبر نوشت:

رهبر جریان صدریها در عراق تأکید کرد نخست وزیر دولت جدید این کشور باید از « ائتلاف دولت قانون» باشد زیرا ائتلاف دولت قانون در چارچوب « ائتلاف ملی » در مجلس عراق بزرگترین فراکسیون است.

به گزارش شبکه تلویزیونی سوریه ، مقتدی صدر در بیانیه ای افزود : اگر یک شخصیت صالح از ائتلاف دولت قانون معرفی شود راهی برای پایان دادن به درد و رنج ملت عراق خواهد بود.
مقتدی صدر همچنین درخواست کرد به ائتلاف ملی در چارچوب شرعی و قانونی و ملی احترام گذاشته و فعال شود.
گفتنی است ریاست ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق را نوری مالکی نخست وزیر این کشور به عهده دارد.

4949

کد N376678